Cadillac 75 Fleetwood limousine

1952 Cadillac ornament

Historische beschrijving

In 1936 introduceerde de Cadillac divisie van General Motors de “Fleetwood Series 75” met een 346 cubic inch V8 motor als aanvulling op de duurdere “Fleetwood Series 85″ met V12 motor, en het topmodel de “Fleetwood Series 90″ met de V16 motor.
De Fleetwood naam komt van de Fleetwood Body Company uit Fleetwood Pennsylvania, dat in 1925 werd gekocht door Fisher Body, die het gehele bedrijf naar Detroit Michigan verhuisde. Fisher was toen al gedeeltelijk eigendom van General Motors, maar werd in 1926 in het geheel geïntegreerd als carrosserie leverancier voor GM, zodat ook Fleetwood exclusief voor GM, en in het bijzonder voor Cadillac, ging produceren.
Na de oorlog werd de “Series 75” het topmodel van Cadillac, de “Series 85 V12” was al na 1937 niet meer verkrijgbaar, en 1940 was het laatste productiejaar van de “Series 90 V16”.
De “Series 75” was in het eerste naoorlogse productiejaar 1946 beschikbaar in vijf verschillende uitvoeringen en het duurste model van Cadillac (de 7 persoons Imperial Sedan limousine koste $4669. Ter vergelijking, bij Cadillac koste het “instapmodel” de series 61″, $ 2052 en een Chevrolet kon je voor $ 1022 mee naar huis nemen…).
De totale productie bedroeg dat jaar 635 stuks.

Dit model was in feite een voortzetting van de 1942 uitvoering (in dat jaar werd de civiele autoproductie in de Verenigde Staten gestaakt, zodat de auto industrie volledig kon worden ingezet voor de oorlogsproductie) en dit bleef zo tot 1950. Toen kreeg de “Series 75″ ook de carrosserie met “staartvinnen” die overige Cadillac modellen reeds in 1948 geïntroduceerd hadden.
De 346 V8 “zijklepper” motor was in 1949 al vervangen door de modernere “kopklepper” V8 met een inhoud van 331 cubic inch (5,4 liter).
Cadillac had de nieuwe “75”, die maar in beperkte aantallen werd geproduceerd, zo slim ontworpen dat zij gebruik konden maken van het plaatwerk van de andere Cadillac modellen. Zo was de achtervleugel afkomstig van de “Series 62 Coupe de Ville”, en de achterdeuren, in iets gewijzigde vorm, van de “Series 60 Special”. Alleen het dak werd exclusief gemaakt voor de ruim 6 meter lange limousine.
De carrosserie van de “Series 75” werd handmatig gemaakt bij het GM Fleetwood carrosseriebedrijf op West Fort Street in Detroit, daarna werd deze per vrachtwagen naar de grote Cadillac fabriek op Clark Avenue vervoerd, waar de carrosserie op het chassis met motor werd gemonteerd.

De hier getoonde “1952 Cadillac Fleetwood 75 Imperial Sedan” uitvoering is nummer 713 van de totaal 800 geproduceerde “style 7533-X” limousines in dat jaar. De toevoeging “33”, en de “Imperial” naam, betekende dat dit een limousine was met een separatieruit tussen de passagiers en chauffeur, dit in tegenstelling tot “7523” die deze ruit niet had. De “X” was de aanduiding voor de elektrisch/hydraulische ruitbediening.
Op 30 juni 1952 werd nummer 713 in de kleur “Savoy Gray” afgeleverd in New York. Het achtercompartiment was uitgevoerd in licht grijze stoffen bekleding met de twee uitklapbare “jump seats”, de voorbank, voor de chauffeur, in “slijtvast” zwart leer.

In 1936 the Cadillac division of General Motors introduced the “Fleetwood Series 75” with a 346 cubic inch V8 engine in addition to the more expensive “Fleetwood Series 85” with V12 engine, and the top model “Fleetwood Series 90” with the V16 engine.
The Fleetwood name comes from the Fleetwood Body Company of Fleetwood Pennsylvania, which was purchased in 1925 by Fisher Body, who moved the entire company to Detroit Michigan. Fisher was already partially owned by General Motors, but was in 1926 in the whole integrated as body supplier for GM.
After the war, the “Series 75” became the top model Cadillac, the “Series 85 V12” was no longer available after 1937, and 1940 was the last production year of the “Series 90 V16”.
The “Series 75” was in his the first postwar production year 1946 available in five different versions (4-doors Sedan 5 passengers, 4-doors Sedan 7 passengers, 4 doors Business Sedan 9 passengers, 4-doors Imperial Business Sedan 9 passengers and 4-doors Imperial Sedan 7 passengers) , and the most expensive model Cadillac (the 7 seater Imperial limousine price was $ 4669, by comparison, the Cadillac “entry level “Series 61” price was $ 2,052, and a Chevrolet you could take home for $ 1,022 …).
Total production that year was 635 units.

This model was in fact a continuation of the 1942 version (that year civilian car production was discontinued in the United States, so that the auto industry could be fully deployed for war production) and remained so until 1950. In that year  the “Series 75” got also the body with the “tail fins” which was introduced in 1948 for the other Cadillac models.
The 346 V8 “flathead” engine was replaced by the more modern “OHV” V8 with a capacity of 331 cubic inches (5.4 liters) in 1949.
Cadillac had the new “75”, which was produced in limited numbers, so cleverly designed that they could use the sheet metal of the other Cadillac models. The rear wing was from the “Series 62 Coupe de Ville”, and the rear doors, slightly reworked, from the “Series 60 Special”. Only the roof was made exclusively for the 236-5/8 inches long limousine.
The bodies of the “Series 75” where handcrafted at the GM Fleetwood body shop on West Fort Street Detroit, and then transported in special closed trailers to the Clark Avenue plant across town for there transplant on the chassis with engine.

The displayed “1952 Cadillac Fleetwood 75 Imperial Sedan” version is number 713 of the total 800 produced “style 7533-X” limousines that year. The addition “33”, and the “Imperial” name, meant that this was a limousine with a glass division between the passengers and driver, as opposed to “7523” without the division. The “X” was the designation for the electric / hydraulic operated windows.
On June 30, 1952 number 713 was delivered in New York in the color “Savoy Gray”. The rear compartment with his two folded “jump seats” was carried out in light gray broadcloth, while the drivers’s front seat was executed in “durable” black leather.

2015 © Copyright - Cadillaclimousine